Goed Bezig Check-up

Hoe pak je een Goed Bezig Check-up aan?

We beginnen met een inventaris van de voorbije periode. Goed bezig? In de tweede stap wordt stilgestaan bij hoe we het (ook wel) zouden willen, waar we meer rekening willen mee houden en waarom. Dat gieten we in een belofte aan onszelf. Tenslotte be-leven we in de derde stap wat we ons hebben voorgenomen. Anderen betrekken bij ons succes en op koers blijven zijn dan nog meer aan de orde.

De reflectieoefeningen worden begeleid aan de hand van deze 3 stappen en met behulp van 8 wegwijzers. Scroll naar beneden om te starten. 

De wegwijzers werden speciaal herwerkt voor leidinggevenden zodat ze hun medewerkers kunnen inspireren en ondersteunen in hun jaarlijkse Goed Bezig Check-up.

Wegwijzers hieronder te downloaden!

Alle downloadbare wegwijzers zoals ze in het boek “Goed Bezig Check-up” voorkomen kan je hier vinden. Je mag ook aanvullingen verwachten. Zo kan je ze zo vaak maken en uitdelen als je wil. Het gaat immers om een jaarlijks weerkerende check-up.

De kaderzetting en het waarom van deze wegwijzers vind je allemaal terug in het boek, dat reeds in zijn 2e druk is. Verkrijgbaar via o.a. managementbib.com en Standaard Boekhandel.

Je bent natuurlijk ook welkom voor een coaching gesprek.

Veel reflectieplezier.

Stappen Wegwijzers Resultaat

1 Terug kijken

1.1 Inventaris Bewustwordingsproces: “goed bezig” geweest?

2 Vooruit kijken

2.1 Mirakel Verrassing: er zit meer realiteit in mijn mirakel dan ik droom!
2.2 Talenten Ik ken de diamanten in mijn schatkist en ga schitteren.
2.3 Draagkracht Mijn draagkracht kennen en verzorgen bepaalt mijn beschikbare energie.
2.4 Rollenwiel Ik kies mijn stakeholders: waarom ik met wie dit werkleven deel.
2.5 Belofte maken Dit beloof ik mezelf dus voor het komende jaar: mijn actieplan.

3 Focus houden

3.1 Communicatie Dankzij en met mijn stakeholders realiseer ik effectiever mijn belofte.
3.2 Prioriteiten Kiezen is dagelijkse kost: ik hou mijn focus op mijn belofte.
3.3 Energie Mijn energie is kostbaar en gaat enkel naar mijn cirkel van invloed.

4 Anderen inspireren

4.1 Manager Inventaris
4.2 Manager Mirakel
4.3 Manager Talenten
4.4 Manager Belofte
4 herwerkte wegwijzers voor leidinggevenden om hun medewerkers te inspireren en motiveren
De andere 3 blijven in de oorspronkelijke vorm toepasselijk