Intervisie

Soms kan het best eenzaam zijn als leidinggevende. Heb je nog wel een sparringpartner waarmee je eens gewoon kan afstemmen zonder beoordeeld te worden? Intervisie, een vorm van teamcoaching, maakt bedrijven en hun leiders meer wendbaar (agile), veerkrachtiger en zelf-redzamer. Dankzij een belangrijke transversale samenwerking ontstaat er een intern lerend netwerk. In dit lerend netwerk kunnen collega leidinggevenden met hun taaie vragen en uitdagingen bij elkaar terecht voor reflectie, praktische antwoorden en nieuwe denkpistes. Iets wat in deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld (VUCA) geen overbodige luxe is. Zin om hierin mee te stappen?

De resultaten bij de betrokkenen zijn o.a. een zichtbare verhoging van de weerbaarheid, veerkracht, deskundigheid, het probleemoplossend gedrag en dus een effectievere werkkwaliteit. Kortom, een grotere positieve impact voor zichzelf en hun stakeholders. Samen, intervisiecoach en organisatie, bepalen we het design en de implementatie van het intervisiecoachingstraject.

Wil je hierover meer weten? Contacteer me gerust of vraag het aan klanten waarmee ik samenwerk.

Werkwijze Intervisie

1. Behoeftenanalyse: waarom wil het bedrijf dit professionaliseringsinstrument inzetten? wordt voldaan aan de kritische succesfactoren?

2. Informatieronde: de mogelijke doelgroepen worden geïnformeerd via een infosessie. Kandidaten worden dan via een telefonische intake gescreend zodat de juiste mensen in de intervisie zitten en continuïteit verzekerd is, noodzakelijk voor het vertrouwen en de diepgang.

3. Workshop : aanleren van de intervisievaardigheden, methodiek en structuur van een effectieve intervisiesessie zodat de deelnemers ook later klaar zijn om zelfsturend verder te gaan , indien ze dat wensen.

4. Begeleiden van 6 tot 8-tal intervisiesessies : ik start als intervisiecoach in de voorbeeldrol in het begeleiden van een intervisiesessie en geef geleidelijk het roer door aan de deelnemers. Ik blijf als Intervisiecoach faciliterend aanwezig. Of je kan ook kiezen om na 6 sessies zelfsturend verder te gaan. De aanpak is hierop afgestemd.

5. Tussentijdse kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie: met de deelnemers wordt elke sessie de toegevoegde waarde, aanpak en leerproces geëvalueerd. Formeel is er ook na de 3 e en 6e sessie een online evaluatie waaruit mogelijke optimaliseringsacties voortvloeien. 

Doorlooptijd van een intervisietraject: gemiddeld 1,5 jaar.

Zin gekregen om hier meer over te weten en te bekijken hoe we jouw leiders sterker kunnen maken ondanks en dankzij de chaos en drukte? Contacteer me snel.