Intervisie

Met intervisie, een vorm van teamcoaching, maken bedrijven hun leiders zelf-redzamer en bieden ze hen een belangrijke transversale samenwerking aan dankzij een intern lerend netwerk. In dit lerend netwerk kunnen collega leidinggevenden met hun dagdagelijkse vragen en uitdagingen bij elkaar terecht voor reflectie, praktische antwoorden en nieuwe denkpistes. Iets wat in deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld (VUCA) geen overbodige luxe is.

De resultaten bij de betrokkenen zijn o.a. een zichtbare verhoging van de deskundigheid, het probleemoplossend gedrag en dus een effectievere werkkwaliteit. Samen, intervisiecoach en organisatie, bepalen we het design en de implementatie van het intervisiecoachingstraject.

Werkwijze Intervisie

1. Behoeftenanalyse: waarom wil het bedrijf dit professionaliseringsinstrument inzetten? wordt voldaan aan de kritische succesfactoren?

2. Informatieronde: de mogelijke doelgroepen worden geïnformeerd. Kandidaten worden via een telefonische intake gescreend zodat de juiste mensen in de intervisie zitten en continuïteit verzekerd is, noodzakelijk voor het vertrouwen en de diepgang.

3. Workshop : aanleren van de intervisievaardigheden, methodiek en structuur van een effectieve intervisiesessie

4. Begeleiden van 6 tot 8-tal intervisiesessies : ik start als intervisiecoach in de voorbeeldrol in het begeleiden van een intervisiesessie en geef geleidelijk het roer aan de deelnemers. Ik blijf als Intervisiecoach faciliterend aanwezig.

5. Tussentijdse kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie: met de deelnemers wordt elke sessie de toegevoegde waarde, aanpak en leerproces geëvalueerd. Formeel is er ook na de 3 e en 6e sessie een online evaluatie waaruit mogelijke optimaliseringsacties voortvloeien. 

Doorlooptijd van een intervisietraject: gemiddeld 1,5 jaar.