Teamcoaching bij re-integratie na burn-out

Als een collega uitvalt door een burn-out gaat veel aandacht vandaag naar de zieke. Maar vaak voelen de overblijvende collega’s in een team zich in de kou staan. Zij hebben meestal vaak al maanden veel te verduren gehad wat veel onbegrip, woede en frustratie geeft over hun huidige situatie (iemand minder om hetzelfde werk te doen) én de zieke collega. Dat belemmert de productiviteit vandaag en de toekomstige samenwerking.

Met deze teaminterventie wordt het vertrouwen terug hersteld in zichzelf en de ander, informatie gedeeld over hoe burn-out traag maar zeker een impact heeft op iedereen in de omgeving van de betrokken collega waardoor misverstanden en wrevel ontstaan. In zo’n context terugkeren maakt hervallen van de terugkerende collega tot een reëel risico. Deze team interventie past daarom in het reintegratietraject van de langdurig zieke collega.

www.progressfocused.com

Werkwijze

1. Voorbereiding teaminterventie na uitval collega: In een gesprek met HR en leiding van team waar medewerker uitvalt met BO wordt (liefst binnen de maand na uitval) in kaart gebracht wat de voorgeschiedenis is en wat de uitdagingen zijn van dit team vandaag. De teamleden worden telefonisch bevraagd op hun ervaringen en behoeften in deze situatie. Op basis hiervan bereidt de coach zich voor om in een teamsessie de rust te laten weerkeren door begrip en inzicht te geven.

2. Teamsessie: met de huidige teamleden wordt besproken wat uit de intakes kwam. In functie hiervan wordt informatie gegeven over wat de zieke collega en hen is overkomen. Duiding en toelichting van burn-out oorzaken, symptomen, gevolgen hiervan etc helpen hen hun eigen emoties plaatsen. Samen wordt gekeken wat en hoe nu vandaag nodig is om als team verder te kunnen. De leidinggevende ondersteunt dit proces verder de komende maanden.

3. Voorbereiding terugkeer collega: een week voor de terugkeer van de collega wordt ook met haar/hem een intake gedaan om haar voor te bereiden op de welkomsessie. Ze wordt gebriefd over de info die het team kreeg en wat in de teamsessie gebeurde. Op die manier kan al een stuk van de stress en angst gekanaliseerd worden. De medewerker wordt ook gevraagd waar haar behoeften liggen bij de heropstarting in het team.

4. Welkom sessie volledige team: iedereen komt terug samen op de eerste dag van de heropstart. Samen wordt benoemd wat iedereen nodig heeft voor de nieuwe start zodat de kans op herval zo klein mogelijk wordt. Verwachtingen en grenzen worden afgesproken, controle en opvolgingsmechanismen bepaald in het team voor de komende maanden. De leidinggevende ondersteunt dit proces verder de komende maanden.

Veronika Wuyts is als gecertifieerd burn-out coach ook lid van de VESB.