Leadership coaching

Van een leider wordt verwacht dat die positieve impact heeft, op een manier die het verschil maakt voor zichzelf, het team en de organisatie. Leadership coaching kan op verschillende manieren ingezet worden zodat jij dit ook effectiever en efficiënter kan bereiken. Hier enkele voorbeelden van situaties waarbij ik heb mogen ondersteunen als coach:

  • Als directielid, hoger management wordt er uiteraard veel van je verwacht. Je komt al wel eens terecht in een wat “concurrentiele” omgeving waar je niet altijd de gewenste steun ondervindt van je peers of directie terwijl die juist jouw effectiviteit en impact zouden kunnen vergroten, TEAM weet je wel. Juist dan is een extern klankbord zeer welkom om ondanks deze context toch sterker je plaats te kunnen innemen en je rol in te vullen.
  • Proficiat! Je hebt net die promotie beet en gaat naar een volgend level van verantwoordelijkheden en uitdagingen in je organisatie. Nieuwe medewerkers, meer visie en strategie, “eindelijk het echte werk” denk je misschien. En net zoals de vorige keer, wordt je hier misschien door je directie met veel vertrouwen maar (te) weinig ondersteuning in “gedropt”. De “eenzaamheid” in deze regionen neemt ook toe, dus een buddy met wie je kan klankborden en je kwetsbaar opstellen wordt al wat zeldzamer. Dan kan “transition-acceleration” coaching juist het verschil maken om op kortere tijd die mindset en dat zelf-vertrouwen te verwerven die deze “dropping” tot een succesvoller en vooral positiever avontuur kan maken in plaats van de zoveelste “trek je plan” missie. 
  • Vertrouwen: Covid-19 en management. Alles mag weer, we keren stilaan terug naar het werk. Naar welk “normaal” keren we terug? Wordt dit een opportuniteit om je mensen met meer vertrouwen autonomer te laten werken en die balans voor hen te vergroten? Kan je ze dus vb. 2 dagen “loslaten” en laten thuiswerken zonder dat jij in de kramp hoeft te gaan over of ze wel werken of niet? Hoe leidt je je team naar de gewenste resultaten, ook als je ze niet “ziet”?       

Met coaching van leiders ondersteun ik daarom het veranderingsproces dat Viktor Frankl zo mooi beschrijft:

“When we are no longer able to change a situation,
we are challenged to change ourselves.”

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij ik als coach mensen uit hun comfortzone haal, uitdaag én ondersteun in het bereiken van door die persoon gekozen doelen. Op die manier leveren we beiden een duurzame bijdrage aan onze directe omgeving. Ik hanteer hierbij de 11 International Coach Federation competenties, als erkend Professional Certified Coach  . (Klik je op de badge dan zie je de skills waaraan ik voldoe als jouw coach.) Dit reeds sinds 2011 en verleng ik elke 3 jaar mits ik de nodige aanvullende coachings-opleidingen weer heb gevolgd. Dit om jou als coachee en klant te verzekeren van het beste dat ik kan geven. Hierbij zoemen we niet alleen in op “symptomen” maar zoemen we ook uit naar wat er speelt in het grotere systeem waar je als leider deel van uitmaakt en jou en je impact beinvloedt. 

Kernthema’s: begeleiding bij een promotie naar een volgend management level (transition-acceleration coaching) , duurzaam samenwerken, je plaats innemen als leider, communicatie met stakeholders, stressbeheersing, hoe als leider je hoogsensitiviteit (HSP) tot extra kracht maken, .

Met dit filmpje vertel ik je in een notedop wat ik voor je kan betekenen en krijg je al een idee van wie ik ben.

Als coach werken we juist op wat de coachee denkt, gelooft, belangrijk vindt. Want daar ligt de grootste winst, aldus Stephen Covey:

“If you want small changes in your life, work on your attitude.
If you want big changes, work on your paradigm.”

Werkwijze Leadership Coaching

1. Gewenst resultaat bepalen: samen met de stakeholders worden doelstellingen, gewenste resultaten en gedeeld engagement besproken. In functie van het gewenste eindresultaat worden de mest gepaste (psychometrische) meetinstrumenten ingezet: stressmeters, Insights Discovery, FranklinCovey benchmarks, HSP-test, e.a.

2. Inzichten: Door vraagstelling, spiegelen, confronteren krijgt de coachee een klankbord waaraan hij zijn inzichten kan toetsen, (belemmerende en faciliterende) overtuigingen kan ontdekken en bewust ombuigen.

3. Doen: Na de coaching op de inzichten volgt de coaching op de implementatie, het blijvend veranderen door toepassen in de praktijk.. 

4. Borging: dankzij formele (kwantitatieve en kwalitatieve) evaluaties met de stakeholders kunnen we de resultaten meetbaar maken en succes borgen. Een opvolgingstraject ondersteunt dit proces ook.

Doorlooptijd : gemiddeld 6 coachingsessies van ca 2 uur om de 3 weken, gevolgd door vb. 4 kwartaalsessies als borging. Na elke sessie evalueren we samen waar we staan ten opzichte van het einddoel en wat nodig is. Ik werk liever niet met op voorhand afgesproken “packages” aangezien je de evolutie van een coachee niet kan voorspellen.

Contactmomenten: face to face, telefonisch, skype of combinatie van deze verschillende communicatiemiddelen. De coachings gaan door bij de coach in Grimbergen.

Enkele ondersteunende certificaties:          

Samenwerkingsverbanden als Executive Coach met   en

en facilitator voor