Business coaching

Met coaching van leiders ondersteun ik het veranderingsproces dat Viktor Frankl zo mooi beschrijft:

“When we are no longer able to change a situation,
we are challenged to change ourselves”

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij ik als coach mensen uit hun comfortzone haal, uitdaag én ondersteun in het bereiken van door die persoon gekozen doelen. Op die manier leveren we beiden een duurzame bijdrage aan onze directe omgeving. Ik hanteer hierbij de 11 International Coach Federation competenties, als erkend PCC coach  

Kernthema’s: duurzaam samenwerken, zijn plaats innemen als leider, communicatie met stakeholders, stressbeheersing, hoe als leider je hoogsensitiviteit (HSP) tot extra kracht maken, begeleiding bij een promotie naar een volgend management level.

Als coach werken we juist op wat de coachee denkt, gelooft, belangrijk vindt. Want daar ligt de grootste winst, aldus Stephen Covey:

“If you want small changes in your life, work on your attitude.
If you want big changes, work on your paradigm.”

Werkwijze Business Coaching

1. Gewenst resultaat bepalen: samen met de stakeholders worden doelstellingen, gewenste resultaten en gedeeld engagement besproken. In functie van het gewenste eindresultaat worden de mest gepaste (psychometrische) meetinstrumenten ingezet: stressmeters, Insights Discovery, FranklinCovey benchmarks, HSP-test, e.a.

2. Inzichten: Door vraagstelling, spiegelen, confronteren krijgt de coachee een klankbord waaraan hij zijn inzichten kan toetsen, (belemmerende en faciliterende) overtuigingen kan ontdekken en bewust ombuigen.

3. Doen: Na de coaching op de inzichten volgt de coaching op de implementatie, het blijvend veranderen door toepassen in de praktijk.. 

4. Borging: dankzij formele (kwantitatieve en kwalitatieve) evaluaties met de stakeholders kunnen we de resultaten meetbaar maken en succes borgen. Een opvolging na 6 maanden ondersteunt dit proces ook.

Doorlooptijd : gemiddeld 6 coachingsessies van ca 2 uur om de 3 weken, gevolgd door een laatste sessie na 6 maanden. Na elke sessie evalueren we samen waar we staan ten opzichte van het einddoel en wat nodig is. Ik werk liever niet met op voorhand afgesproken “packages” aangezien je de evolutie van een coachee niet kan voorspellen.

Contactmomenten: face to face, telefonisch, skype of combinatie van deze verschillende communicatiemiddelen. De coachings gaan door bij de coach in Grimbergen.

Enkele ondersteunende certificaties: